مرور برچسب

ممنوعیت حجاب

ممنوعیت حجاب در مدارس ازبکستان لغو شد

مبلغ/ دولت در ازبکستان سرانجام بعد از سال‌ها ممنوعیت استفاده از حجاب در مدارس را لغو کرد اقدامی که برخی آن را تمایل دولت فعلی برای کاهش فشار‌های مذهبی بر مردم و جلوگیری از تأثیر حکومت اسلامی در کشور…