مرور برچسب

مفهوم عصمت

بررسی مفهوم «عصمت» با نظریه نیم‌سازگاری

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، در این یادداشت به این موضوع پرداخته‌ام که اگر شخصی را معصوم فرض کنیم، چگونه می‌توان درباره او داوری کرد. در این نوشته با مسائل تاریخی و احادیث دینی کاری نداریم. صرفا تمرکزمان بر این پرسش است که آیا به…