مرور برچسب

مفاهیم دینی

دو نکته مهم در آموزش مفاهیم دینی به کودکان

به گزارش «مبلغ»، انتقال مفاهیم دینی به کودکان کار پیچیده ای نیست، به شرطی که با دقت عمل کنیم و به چند نکته ساده توجه کنیم. دو نکته مهمی وجود دارد که باید برای آموزش مفاهیم دینی به کودکان به آن توجه…