مرور برچسب

معلولیت

عروسک‌های معلول؛ چیزی که دنیا دارد، ما نداریم

مبلغ/ وجود نگاه‌های سنگین همراه با تعجب یا ترحم در جامعه سبب می‌شود معلولان در عرصه عمومی حاضر نشوند، شاید بازی کردن کودکان با عروسک‌هایی که ویژگی افراد معلول را دارند به پرورشی نسلی کمک کند که نه از…