مرور برچسب

مطالعات مردانگی

نگاهی به «مطالعات مردانگی» در جهان اسلام؛ مردانگی در نقاط مختلف جهان اسلام چگونه است؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، مقاله‌ی حاضر از «کتاب راهنمای اسلام معاصر و زندگی‌های مسلمانان» انتخاب شده که انتشارات اشپرینگر در سال 2021 آن را به چاپ رسانده‌است. سرویراستاران این کتاب، رونالد لوکنز-بول، استاد انسان‌شناسی و مطالعات دین…