مرور برچسب

مطالعات تفسیری

مطالعات قرآنی و تفسیری با انفعال روبروست

مبلغ/ حجت‌الاسلام علی راد، استادیار دانشگاه تهران معتقد است که متاسفانه وضعیت مطالعات قرآنی و تفسیری در غالب جهان اسلام همچنین ایران با یک انسداد و انفعال روبرو هست زیرا خروجی پژوهش‌های رایج و غالب…