مرور برچسب

مشکلات زوجین

«یار کشی» خانواده‌ها هنگام بروز مشکلات زوجین/ جزئیات «زندگی مشترک» را بیان نکنید

مبلغ/ یک دانشیار دانشگاه و روانشناس با اشاره به زوجینی که تمامی مسائل زندگی خود را با جزئیات برای والدین توضیح داده و بی‌توجه به نظر همسر در پی اعمال نظر والدین در زندگی مشترک هستند، گفت: برخی زوجین…