مرور برچسب

مسلمان بدوی

مروری بر ویژگی‌های اسلامِ بادیه‌

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، پیش از نگاهی کلی به مجموعه الاسلام واحدا و متعددا داشتیم و برخی از کتاب های این مجموعه را معرفی کردیم. اکنون به یکی دیگر از کتاب های این مجموعه یعنی «الاسلام البادیه»…