مرور برچسب

مسجد کوفه

آیا ابن ملجم یهودی بود؟

مبلغ- عَبدالرّحمن بن عمرو بن مُلْجَم مُرادی معروف به ابن ملجم مرادی از خوارج نهروان و قاتل امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، امام اول شیعیان، است.