مرور برچسب

مسجد ابراهیمی

اقدام اخیر رژیم صهیونیستی بخشی از یک هجوم جدید و سازمان‌یافته است

مبلغ/ غسان الرجبی هجوم رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستی به مسجد ابراهیمی را یک اقدام خطرناک جدید خواند که بخشی از یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده و نظام‌مند با اهداف از پیش معین برای یهودی‌سازی این مکان مقدس مسلمانان دانست.