مرور برچسب

مرگ در نفخه اول

تفاوت مرگ دنیوی با مرگ در نفخه اول چیست؟

مبلغ/ حجت‌الاسلام شکیبافر معتقد است: وقتی می‌میریم از دنیا کَنده می‌شویم که خیلی هم سخت است؛ چون همه ما انس داریم اما در قیامت، انسان را از خودش می‌کَنند و این خیلی سخت‌تر از مرگ دنیوی است.