مرور برچسب

مردبودن

آقای محترم! گریه کن

به گزارش «مبلغ» به نقل از ایسنا، «مرد که گریه نمیکنه»، «مرد باید قوی باشه»، «مرد نباید درخواست کمک کنه» و جملات مشابه این هنوز هم در فرهنگ بسیاری از خانواده‌ها پرکاربرد است؛ جمله‌هایی که با روح و روان…