مرور برچسب

مرجعیت

صدسالگی حوزه علمیه قم در یک نگاه

به گزارش «مبلغ» به نقل از شبکه اجتهاد، اعتبار شهر قم و شهرت تاریخی و مذهبی قم سبب توجه به این شهر در مآخذ مختلف تاریخی از قرن دوم هجری به این سوی شده است، به‌طوری که در بیشتر کتاب‌های جغرافیایی نوشته…