مرور برچسب

مراکش

مغرب کشور هزار مرقد؛ زیارت و توسل در غربی ترین کشور عربی

به گزارش «مبلغ» - در یکی از روستاهای وادیِ اوریکا در نزدیکی پایتخت مراکش آرامگاهی مقدس بر روی قله‌ی یک کوه قرار دارد که رود اوریکا در دامنه‌اش جاری است. اهالی روستا این آرامگاه را متعلق به «ستی فاطمه» (سیدتی فاطمه، بانو فاطمه) می‌دانند.…