مرور برچسب

مذهبی‌های ضدنظام

تفکر حجتیه، مذهبی‌های ضدنظام تربیت می‌کند

مبلغ/ پژوهشگر حوزه انجمن حجتیه گفت: تشکیلات انجمن حجتیه و جریان شبه انجمنی در پی پرورش نیرو‌هایی است که در عین مذهبی بودنشان یا ضدانقلاب و نظام هستند یا در بهترین حالت نسبت به نظام و انقلاب بی‌تفاوت و بی‌مسئولیت‌اند.