مرور برچسب

مدرسه

«بوی ماه مهر» گرفتار در امواج کرونا

مبلغ/ حدود دو سال است در و دیوارهای مدارس در سکوتی سنگین و وهم‌انگیز به دور از هیاهو و شادی، بی‌رونق مانده‌اند؛ دانش‌آموزان در خانه‌ها حبس شده و والدین، معلمان و مسئولان بر سر دوراهی سلامت و آموزش و…