مرور برچسب

مدرسه و کرونا

اضطراب والدین و دانش‌آ‌موزانی که به مدرسه می‌روند / چه کنیم آرامش به بچه‌هایمان…

مبلغ/ بازگشایی مدارس، نگرانی هایی برای والدین ایجاد کرده است. برخی معتقدند بچه هایشان در خانه کم سواد بار می آیند و برخی دیگر سلامت بچه هایشان را ارجح تر از آموزش های داخل مدرسه می دانند. دراین شرایط…