مرور برچسب

مدرسه علمیه امام حسن مجتبی لواسان

شهید سلیمانی نمونه بسیجی محبوب مردم بود

مبلغ/ مدیر مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(ع) لواسان با بیان اینکه جامعه ایران قدرشناس بسیج و بسیجی است، گفت: هر کسی که فقط برای خدا به مردم خدمت می کند محبوب دل مردم است و شهید حاج قاسم سلیمانی نمونه ای از یک بسیجی محبوب مردم بود زیرا همه وجودش…