مرور برچسب

محبت والدین

نقش محبت در تربیت فرزندان

مبلغ/ در خانواده هایی که صمیمیت و مهربانی وجود دارد، فرزند می تواند با اطمینان به شخصیت خود، با مشکلات روبه رو شود و از سوی دیگر بدون داشتن اضطراب و تشویش، رفتارهای نامناسب خود را به نحو مطلوبی تغییر دهد. سالم ترین افراد که قادرند محبت شان…

هوای دخترت را نداشته باشی، هوایی می شود آقای پدر!/ویدئویی برای باباهای دختردار

مبلغ/ از قدیم الایام گفته اند و شنیده ایم که دختران بابایی اند. اگر ماجرا برعکس باشد و پدرها دختری باشند، عالی می شود. کارشناسان مشاور و مذهبی هم عقیده اند که محبت والدین به ویژه پدرها بهترین شیوه و سپر دفاعی برای حفظ فرزندان مونث خانواده…