مرور برچسب

متجدد

هفت ویژگی انسان توسعه‌نیافته

به گزارش «مبلغ» به نقل از خبرآنلاین، در زمان توسعه نیافتگی، انسان توسهع نیافته دارای ویژگی هایی ست که به هفت مورد آن اشاره می شود: ‎۱- انسان توسعه‌نیافته حتی اگر بسیار باهوش و درس‌خوانده باشد…