مرور برچسب

ماه ضیافت خدا

مسلمانان جهان ماه ضیافت خدا را چگونه آغاز کردند؟

مبلغ/ مسلمانان جهان امسال در حالی ماه ضیافت الهی را گرامی می‌دارند که از محدودیت‌های سابق کرونایی، فقط قانون ماسک زدن باقی مانده است و محدودیت تعداد افراد و فاصله‌گذاری اجتماعی در حین اقامه نماز جماعت در مساجد که پس از همه‌گیری ویروس کرونا…