مرور برچسب

قرآن و جامعه

راه علامه طباطبایی در پیوند قرآن و جامعه دنبال نشد

مبلغ/ احمد مبلغی با طرح این پرسش که آیا تفسیر امروزی از قرآن می‌تواند مشکلات را حل کند و ما را از تاریکی‌ شبهات نجات دهد؟ گفت: خیر، باید تحولی اساسی را در مطالعات تفسیری ایجاد کنیم. حوزه نباید تفسیر قرآن را بر یک امر مکرر بنا کند، بلکه باید…