مرور برچسب

قاعده فقهی لاضرار

استفاده از قاعده فقهی لاضرار در کنترل ایدز

مبلغ/ حجت‌الاسلام الهی خراسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی تاکید کرد: ما متاسفانه تبیین فقهی برای تخریب بافت‌های تاریخی نداریم و در این راستا چندین خانه تاریخی در شیراز در معرض تخریب است و فقها هم…