مرور برچسب

فمینیسم

فمینیسم تساوی زن و مرد را می‌خواهد و آرامش زندگی‌ها را از بین برده است

مبلغ/ حجت‌الاسلام سیدرضا مودب با اشاره به نواقص علوم انسانی موجود بیان کرد: نظریاتی که در حوزه علوم انسانی مطرح است انسان را یک موجود مادی می‌دانند و نه یک بنده و عبد الهی که باید در راستای سعادت الهی حرکت کند.