مرور برچسب

فمینیست

زنان در عصر روشنگری

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، هولست هنگام نوشتن کتابش از موانع تحصیل زنان به شدت ناامید شده بود و به همین دلیل، کتابش را با نام واقعی خود منتشر کرد. ادعای اصلی کتاب او این است که اهداف عصر…