مرور برچسب

فلسفه اسلامی

دستگاه نظری برای فلسفه اسلامی جنسیت تولید شود

مبلغ/ عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده گفت: ما قصد داریم مبتنی بر پرسش‌های گفتمان رقیب یک دستگاه نظری و معرفتی در بحث زنان تولید کنیم ولی باید مراقب باشیم که ابداع این دستگاه نظری مبتنی بر طراحی…

آیا اهل‌بیت مخالف «فلسفه‌» هستند؟

مبلغ/ در منابع روایی شیعه؛ احادیثی به چشم می‌خورد که برخی از آنان برای مخالفت با فلسفه استفاده می‌کنند اما به راستی، ائمه معصوم ما مخالف فلسفه و تعقل بودند؟

تمام فیلسوفان ما مدیون فارابی هستند

مبلغ/ فارابی و ابن‌سینا سرآغاز فلسفه اسلامی هستند، اما فارابی به‌درستی خوانده نشده و بیش از ابن‌سینا در جامعه علمی ما غریب و مورد مطالعه قرار نگرفته است.

رویداد وحی و سخن خدا

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، محمد (ص) از یک رویدادبزرگ سخن می‌گوید. رویدادی که یکی از تأثیرگذارترین حوادث تاریخ بشراست و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. او دریافت‌هایی دارد که اُبژه حسی ندارد…

چرا معرفت‌شناسی در فلسفه اسلامی مهم است؟

مبلغ/ عبدالله نصری با تأکید بر اینکه ریشه‌یابی مباحث معرفت‌شناسی به خصوص در فلسفه یونان اهمیت زیادی دارد، بیان کرد: این توجه از این حیث اهمیت دارد که به گسست معرفت‌شناسی فلسفه فارابی از فلسفه یونان…