مرور برچسب

فقر و غنا

دعای «اللهم اصلح کلّ فاسد من امور المسلمین» ناشی از کمال خواهی انسان است/ زمینه…

مبلغ/ عضو شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران گفت: دعایی که در اینجا برای رفع امور ناصالح می کنیم شامل مواردی است که توان حل آن را نداریم و اگر برای حل آن تلاش کرده ایم، جز به اذن الهی، این امر…