مرور برچسب

فرهنگ ایرانی

تابوهای ازدواج مجدد در فرهنگ جامعه ایرانی/ درباره دلایل شکست در ازدواج، با شفافیت…

مبلغ/ اقدام برای ازدواج مجدد بایستی آگاهانه و منطقی باشد. یعنی اینکه اول فرد باید خودش و نیازهایش را بشناسند و حتی مشکلاتی که منجر به شکست ازدواج اول شد را بشناسند تا در رابطه بعدی چنین مشکلی به وجود…