مرور برچسب

فرق و مذاهب

اتحاد بین فرق و مذاهب در اربعین شکل‌ می‌گیرد

مبلغ/ استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: پیاده‌روی اربعین زمینه تشکیل جامعه‌ای است که حضرت حجت(عج) به دنبال آن هستند. در روایات درباره اینکه پیاده‌روی اربعین از نشانه‌های ظهور است، چیزی گزارش نشده، اما…