مرور برچسب

فرش ایران

گره‌های کور فرش ایران

به گزارش «مبلغ» به نقل از ایسنا، تحریم‌ها، تصمیمات داخلی و سیاست‌های نادرست تعهد ارزی، مشکلات نقل و انتقال پولی کم بودند که شیوع ویروس کرونا هم به آن اضافه و موجب شد صادرات فرش ایران بیشتر از قبل کاهش…