مرور برچسب

عمل خالص

اعتقاد سالم و عمل خالص؛ شروط بصیرت‌ یافتن

مبلغ/ سیدمجتبی حسینی با اشاره به آیات پایانی سوره یوسف(ع) و معنای بصیرت بیان کرد: بصیرت به معنای روشن‌بینی است و بین رؤیت، نظر و بصیرت تفاوت وجود دارد که هرکدام در یک مرحله‌ای هستند اما بصیرت مرحله نهایی و بالای ارتباط شناختی است.