مرور برچسب

علی شیخ‌الاسلامی

تفسیر سوره مبارکه «احقاف» + صوت جلسه سوم

به گزارش «مبلغ»، سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم دکتر علی شیخ الاسلامی برای دسترسی علاقمندان در پایگاه فکر و فرهنگ زندگی «مبلغ» در صفحه ویژه نشر آثار مرحوم دکتر علی شیخ الاسلامی قرارگرفته است. ویدئو…

تفسیر سوره مبارکه «احقاف» + صوت جلسه دوم

به گزارش «مبلغ»، سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم دکتر علی شیخ الاسلامی برای دسترسی علاقمندان در پایگاه فکر و فرهنگ زندگی «مبلغ» در صفحه ویژه نشر آثار مرحوم دکتر علی شیخ الاسلامی قرارگرفته است. فایل…

تفسیر سوره مبارکه «احقاف» + صوت جلسه اول

به گزارش «مبلغ»، سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم دکتر علی شیخ الاسلامی برای دسترسی علاقمندان در پایگاه فکر و فرهنگ زندگی «مبلغ» در صفحه ویژه نشر آثار مرحوم دکتر علی شیخ الاسلامی قرارگرفته است.…

سرمایه‌سازی در علوم انسانی ایران معاصر

به گزارش «مبلغ» به نقل از خبرآنلاین، در این مقال، از کارکرد مدیریت سرمایه‌سازانه مرحوم استاد دکتر علی شیخ الاسلامی سخن می‌گوییم.‌ سرمایه‌سازی، کارکردی است فراهم آمده از اندیشه، حسن نیت، عملگرایی و…