مرور برچسب

علوم سیاسی وارداتی

تقابل علوم سیاسی وارداتی با معرفت سیاسی اسلامی

مبلغ/ حجت‌الاسلام محمد عابدی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: «تقابل علوم سیاسی وارداتی» با «معرفت سیاسی اسلامی و قرآنی» از اساسی‌ترین چالش‌های عصر ماست و برون‌داد سلطه علوم انسانی وارداتی بر مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی، بروز…