مرور برچسب

علامت های افسردگی

چگونه با احساس بی‌ارزشی مبارزه کنیم؟/ بیماری پنهانی که جسم و روح انسان را می بلعد

مبلغ/ افرادی که حس بی ارزشی دارند، اغلب افکار منفی زیادی در سر می پرورانند، همیشه با خودشان در حال صحبت هستند و همین افکار منفی باعث می شود که نه تنها پیشرفتی در زندگی نکنند بلکه حس بی ارزشی روح و جسم آنها را از پا در بیاورد.