مرور برچسب

عقل محض

داعش نتیجه جدایی فلسفه از نص است/ عقل محض وجود ندارد

مبلغ/ جنان ایزدی، عضو هیئت علمی گروه کلام و فلسفه دانشگاه اصفهان، با بیان اینکه بنده مدعی هستم چیزی به نام عقل محض وجود ندارد، گفت: جدایی فلسفه و عقل در استفاده از آیات قرآن و روایات سبب شده تا در دنیای اهل سنت، داعش و گروه‌های مشابه آن…