مرور برچسب

عرفان کاذب

سازوکار سلوک در دنیای مدرن

مبلغ/ معارف عالی شیعه مانند یک چاقوی دو لبه عمل می‌کند؛ یک رویکرد این است که انسان به گستردگی مسیر و به عظمت مسیر می‌نگرد و اجتهاد می‌کند و وجه دیگر آن این است که این معارف برای فرد عادی می‌شود. عادی‌شدن معارف شیعه یکی از بزرگ‌ترین خطراتی…