مرور برچسب

عبدالعظیم حسنی

پیام مهمی که عبدالعظیم حسنی(ع) به شیعیان رساند: خود را به دشمنی و بدگویی با یکدیگر…

مبلغ/ امام علی بن موسی الرضا (ع) به حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام فرمودند: «ای عبدالعظیم، سلام مرا به دوستان برسان و به آن ها بگو: شیطان را به دل های خویش راه ندهند. در گفتار خویش، راست گو باشند و…