مرور برچسب

عبادتگاه

چالش خدمات آنلاین عبادتگاه ها در آینده

مبلغ/ با گذشت بیش از دو سال از همه گیری کرونا، بیشتر نهادهای مذهبی این پرسش را مطرح می کنند که آیا می توانند یک رویکرد ترکیبی در مورد ارائه خدمات آنلاین و حضوری عبادت داشته باشند؟