مرور برچسب

طیف‌های جدید اسلامی

نگاهی به «طیف‌های جدید اسلامی در ایران معاصر»

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، دکتر محسن کدیور در سخنرانی عید مبعث ۱۴۰۰ خود گونه‌شناسی جدیدی از جریان‌های فکری در ایران به دست داده است: سنتی (اعم از: ۱- سنتی مثل فقهای معروف، ۲- نوسنتی یا…