مرور برچسب

صوفیه

مستند: تصوف در ترکیه

به گزارش «مبلغ»، تصوف و صوفیان بخش مهمی از فرهنگ و مذهب ترکیه بوده و هستند. جریانی که علاوه بر نقش آفرینی های اجتماعی و مذهبی، در سیاست نیز دستی دارد. در این مستند به فرق مختلف صوفیه در ترکیه،…