مرور برچسب

صلوات فرستادن

صلواتی به بهانه شعبان

مبلغ/ قبل از مطالعه این یادداشت صلواتی بر محمد و خاندانش بفرستید؛ چون وارد ماه شعبان می‌شویم؛ ماهی که یکی از بافضیلت ترین اعمال در آن صلوات فرستادن است.