مرور برچسب

صدور انقلاب

انقلاب اسلامی و تغییر بافت جهان اسلام

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، با وقوع انقلاب اسلامی، کشور ایران به عنوان بازیگر و کنشگر سوم در منطقه ظهور پیدا کرد و الگویی مبتنی بر هویت به عنوان اردوگاه سوم در جهان ارائه داد. ارزش‌ها و هویت ایده…