مرور برچسب

صدرالمتالهین

معیار تشخیص عدالت از نظر صدرالمتالهین چیست؟

مبلغ/ نادر شکرالهی ضمن اشاره به اینکه ملاصدرا به تفصیل در حوزه عدالت اجتماعی ورود نکرده است تصریح کرد: از نظر حکیمی مثل ملاصدرا، منابع معرفتی ما برای تشخیص مصداق عدالت در هر دوره، هم شهود است، هم ظاهر…

زمینه سخن از عرفان و حکمت‌متعالیه وجود ندارد

مبلغ/ جناب صدرالمتالهین واقعا یک هنر اعجاب‌انگیزی را با عنوان اسفار اربعه ایجاد کرد و سفر من خلق الی الحق بالحق و سفر من الحق الی الحق بالحق و سفر من الحق الی الخلق بالحق و سفر من الخلق الی الخلق…