مرور برچسب

صدای مادر

آیا جنین قادر است صدای خارج از رحم را بشنود؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از اسلام کوئست، پرسش: اگر از نظر علمی ثابت شود که جنین قادر است صداهای خارج به خصوص صدای مادر را بشنود، با این روایت امام علی(ع) که فرمود «و آن‌گاه که در شکم مادرت حرکت می‌کردی،…