مرور برچسب

شیعیان خلیج فارس

جریان‌شناسی سیاسی شیعیان خلیج فارس؛ انقلابیون، اصلاحیون و استقراریون

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، با شنیدن نام شیعیان حوزه خلیج فارس آنچه به ذهن مخاطب عام می‌رسد فضایی مبهم توام با حس مظلومیت است. این فضای ذهنی مبهم تا حدودی در سطوح بالاتر نسبت به جریانات سیاسی شیعه در این حوزه نیز وجود دارد. اما نقطه…