مرور برچسب

شهر الله

نام‌های دیگر ماه رمضان چیست؟

مبلغ/ بیشتر ما این ماه را با نام‌های «شهر الله» یعنی ماه خداوند و «شهر الصیام» یعنی ماه روزه‌داری می‌شناسیم. در روایات ما علاوه بر این دو عنوان، از ماه رمضان با نام‌های دیگری نیز یاد شده است.