مرور برچسب

شلایر ماخر

رویداد وحی و سخن خدا

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، محمد (ص) از یک رویدادبزرگ سخن می‌گوید. رویدادی که یکی از تأثیرگذارترین حوادث تاریخ بشراست و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. او دریافت‌هایی دارد که اُبژه حسی ندارد امّا اعتبار عینی دارد. غار حرا، معبد و…