مرور برچسب

شریعت بیتکوین

شریعت بیتکوین؛ تاملی جامعه‌شناختی در مناسبات دین و بلاک‌چین

مبلغ/ در این جستار کوتاه و اشارتوار، بر آنم مبحثی تقریبا تازه را در اندازم؛ باشد که هم‌فکری و گفتگویی را میان پژوهش‌گران دامن بزند. فن‌آوری بلاک‌چین را آن که می‌شناسد می‌شناسد و آن که نمی‌شناسد به زودی خواهد شناخت. مباحث تخصصی بلاک‌چین و…