مرور برچسب

شریعت اسلامی

تلاش برای به رسمیت شناخته شدن تأمین مالی اسلامی در ژاپن

مبلغ/ ژاپن هیچ قانونی در حال حاضر برای حوزه تأمین مالی اسلامی ندارد. بانکداری اسلامی، بازارهای سرمایه و بیمه اساساً تابع قوانین و مقررات مالی عمومی در ژاپن و همچنین رفتار مالیاتی هستند که برای معادل‌های متعارف آنها اعمال می‌شود. با این حال،…

اینترنت حلال با سلام وب

مبلغ/ سلام وب به عنوان یک مرورگر، قوانین و دستورهای اسلامی را رعایت می‌کند و وب‌سایتی حلال و منطبق با شریعت اسلامی تأیید شده است.