مرور برچسب

شادی کودکان

این هفته، شادی را به کودکان هدیه دهیم

به گزارش «مبلغ» به نقل از ایرنا پلاس، اواخر بهمن‌ماه ۹۸ که خبر ورود نامبارک ویروس کرونا به کشور منتشر شد، شاید بدگمان‌ترین افراد هم تصور نمی‌کردند این میهمان ناخوانده تا امروز ماندگار شود و حتی در…